Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandse Arbeiders Sportbond (N.A.S.B.)

Naam Nederlandse Arbeiders Sportbond (N.A.S.B.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 19 december 1926 (oprichting)
Einddatum 31 juli 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 29 september 1932 no. 189; 17 mei 1930 no. 57; 18 november 1935 no. 35; 29 juni 1936 no. 44; 27 september 1938 no. 81
Doelstelling

De bevordering der volkskracht en volksgezondheid, de lichamelijke opvoeding en sportopleiding, door het organiseeren van lichaamsoefeningen op het gebied van vrijwel alle takken van sport, als middel tot lichamelijke en geestelijke vorming zijner leden, zoowel jongelieden als volwassenen van beider geslacht. De bond stelt als basis zijner doelstelling: massa-sportbeoefening. De bond stelt zich op het standpunt van de moderne arbeidersbeweging, zooals dit is belichaamd in S.D.A.P. en N.V.V. (1930).

 

De bevordering der volkskracht en volksgezondheid, de lichamelijke opvoeding en sportopleiding, door het organiseren van lichaamsoefeningen op het gebied van vrijwel alle takken van sport, als middel tot lichamelijke en sociale scholing zijner leden, zowel jongelieden als volwassenen van beider geslacht (1935).

 

Toevoeging in 1938: De bond stelt als basis zijner doelstelling: massa-sportbeoefening. De bond stelt zich op het standpunt van de moderne arbeidersbeweging, zoals die is belichaamd in S.D.A.P. en N.V.V.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Korfbal
Schaken
Tennis
Voetbal
Levensbeschouwing Socialistisch
Officieel orgaan
  • Arbeiderssport
Verantwoording gegevens

Voorwaarts 21 mrt. 1928, p. 9 (oprichting afd. in Almelo en Dordrecht).

Voorwaarts 5 nov. 1929, p. 11 (nieuwe afd. in Gouda, Hengelo, Franeker, Hoogkerk en Utrecht).

Bijvoegsel Staatscourant 20-21 juni 1930 no. 118 (KB; no. 738; oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 29 sep. 1932 no. 189 (KB; no. 886; wijziging statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 24 dec. 1935 no. 251 (KB; no. 1144; wijziging statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 28-29 aug. 1936 no. 168 (KB; no. 635; wijziging statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 18 okt. 1938 no. 201 (KB; no. 887; wijziging statuten).

Opmerkingen

In 1929 had de N.A.S.B. 40 afdelingen; Voorwaarts 5 nov. 1928, p. 11.