Databank sport

 
English | Nederlands

Twentsche Voetbalbond

Naam Twentsche Voetbalbond
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 20 november 1899 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 22 juli 1919 no. 43
Doelstelling

Den bloei van de voetbalsport en de athletiek te bevorderen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Het Sportblad
  nov. 1899-??, mrt. 1905-
 • Sportkroniek
  1907
 • Twentsche sportnieuws
  1908
 • Sportkroniek
  apr. 1914 -
 • Officieele mededeelingen van den T.V.B.
  1936
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 28 feb. 1907, p. 7-9 (historie Twents voetbal).

Sportkroniek 28 apr. 1914, p. 727 (officieel orgaan).

Bijvoegsel Staatscourant 18 sep. 1919 no. 201 (KB; no. 2969; oprichting en zetel).

Sportkroniek 19 nov. 1919, p. 402 (overzicht 20-jarig bestaan).

Jubileumboek T.V.B. 1899-1939 (overzicht en lijsten bestuursleden etc.).

Inventaris archief van de KNVB, p. 39.

Opmerkingen

Opgericht na oproep in de Enschedese courant Tubantia van woensdag 15 november 1899. Aanwezig waren in het Stationskoffiehuis van de heer Wevers te Enschede afgevaardigden van P.W., De Tubanters, Hercules, Twenthe, Oranje Nassau (Almelo) en K.W. (Almelo); Jubileumboek T.V.B. 1899-1939, p. 27-28.