Databank sport

 
English | Nederlands

Haarlemsche Voetbalbond

Naam Haarlemsche Voetbalbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 23 oktober 1899 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 5 november 1914 no. 38; 12 oktober 1933 no. 53
Doelstelling

Het voetbalspel in Haarlem en omstreken te bevorderen (1914).

De beoefening van het voetbalspel te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling (1933).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • OfficiĆ«ele mededeelingen van den Nederlandsche Voetbal-Bond
  sep. 1909
 • Het Sportblad voor Haarlem en omstreken
  1921-1922
 • Het Sportblad: bijvoegsel van de Oprechte Haarlemsche Courant en het Dagblad van IJmuiden
  1929 -
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 26 okt. 1899, p. 4b (oprichting "zondag ... alhier").

Jaarverslag Hrl. V.B. 1899-1900 (oprichting en eindstanden).

Bijvoegsel Staatscourant 3 dec. 1914 no. 284 (KB; no. 2113; oprichting en zetel).

Sportkroniek 23 okt. 1924, p. 1287 (25-jarig bestaan).

Bijvoegsel Staatscourant 10-11 nov. 1933 no. 220 (KB; no. 1000; nieuwe statuten bij verlenging).

Inventaris archief van de KNVB, p. 42.

Opmerkingen

In seizoen 1899-1900 speelden mee H.F.C. 2 en 3; Oranje 1 en 2; Haarlem 2; Unitas 1 en 2 en Voorwaarts; Jaarverslag Hrl. V.B. 1899-1900.

De Hrl. V.B. werd volgens de statuten van 1914 aangegaan voor 29 jaar vanaf 29 aug. 1914.

 

De Hrl. V.B. stelde bij toetreding een minimum aantal van 35 gerechtigde leden verplicht; Het Sportblad voor Haarlem 30 aug. 1937.

 

De Onderafdeeling Haarlem van de N.V.B. werd gesticht op 20 aug. 1940; Adresboek N.V.B. onderafd. Haarlem 1940-1941 (omslag).