Databank sport

 
English | Nederlands

Flakkeesche Voetbalbond

Naam Flakkeesche Voetbalbond
Plaats onbekend
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1922 (eerste vermelding)
Einddatum 1936 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Onze Eilanden 24 juni 1922, p. 5 (vergadering Flakkeesche V.B.).

Onze Eilanden 27 jan. 1934, p. 5 (indeling competitie West en Oost).

O.M. van den R.V.B. 28 mei 1934, p. 3 (verbod op deelname of medewerking aan Bond).

O.M. van den R.V.B. 8 juni 1936, p. 2 (idem).

Sportkroniek 18 juni 1936, p. 766 (verbod K.N.V.B. op contacten).

Opmerkingen

In mei 1934 verbood de R.V.B. alle contacten met de Flakkeesche Bond; O.M. van den R.V.B. 28 mei 1934, p. 3.