Databank sport

 
English | Nederlands

Zeeuwsche Voetbalbond

Naam Zeeuwsche Voetbalbond
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1 augustus 1921 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 20 november 1930 no. 36; 22 september 1938 no. 47
Doelstelling

Den bloei van het voetbalspel in de provincie Zeeland te bevorderen, tevens als middel om tot de lichamelijke ontwikkeling mede te werken (1930).

De beoefening van het voetbalspel te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke opvoeding, in het door haar met den Koninklijken Nederlandsche Voetbalbond overeengekomen rechtsgebied (1938).

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Aangesloten bij

    K.N.V.B.

Officieel orgaan
  • Ons Zuiden. Weekblad voor voet-, athletiek-, wieler- en andere sporten
    juli 1923 - sep. 1928
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 9-10 jan. 1931 no. 6 (KB; no. 21; oprichting en zetel).

Bijvoegsel Staatscourant 18 okt. 1938 no. 201 (KB; no. 885; wijziging statuten).

Inventaris archief van de KNVB, p. 46.

Opmerkingen

De buitengewone Algemene Vergadering van de Z.V.B. stemde op 19 dec. 1926 te Middelburg in met een fusie met de Zeeuwsch-Vlaamsche Voetbalbond; Ons Zuiden 29 dec. 1926, p. 314.

 

De Z.V.B. had in 1930 statutair vastgelegd dat "toegetreden vereenigingen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, die als zoodanig door het bestuur zijn aangenomen."