Databank sport

 
English | Nederlands

Nijmeegsche Voetbalbond

Naam Nijmeegsche Voetbalbond
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 11 september 1909 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Het Sportblad
  jan. 1912 - , nov. 1917 - aug. 1922
 • Sportkroniek
  juli 1915 - aug. 1917
 • Oostelijk sportblad De IJsselstreek
  aug. 1922 - sep. 1927
 • Officieel orgaan van den Nijmeegschen Voetbalbond
  1928-1929
 • Oostelijk Sportblad: weekblad voor openluchtsport en lichamelijke opvoeding
  okt. 1929 -
 • De oostelijke sportbode. Ge├»llustreerd weekblad voor het oosten
  mei- sep. 1934
Verantwoording gegevens

De Gelderlander 6 juli 1910, p. 3 (eindstanden).

Voetbal-jaarboekje 1912-1913, p. 275 (met 19-9-1909).

Voetbal-jaarboekje 1913-1914, p. 292 (met 19-9-1909).

Sportkroniek 6 juli 1915, p. 23 (officieel orgaan).

Oostelijk sportblad 15 okt. 1929, p. 1 (weer officieel orgaan Nijm. V.B.).

Oostelijk sportblad 6 sep. 1932, p. 14 (overleg met B.V.B. over vorming Distr. Neder Betuwe).

Inventaris archief van de KNVB, p. 41.

Opmerkingen

In de competitie van 1909-1910 speelden mee Achilles, Concordia, Hercules, Noviomagum, Olympia, S.D.S. en Steeds Voorwaarts; De Gelderlander 6 juli 1910, p. 3 (eindstanden).

 

Erkend door de Geldersche V.B. op 11 sep. 1911; Voetbal-jaarboekje 1913-1914, p. 292.

 

Opgericht 19 sep. 1909 met 7 clubs; Sportkroniek 27 sep. 1934, p. 1076.

 

In 1922 melding dat de buitengewone algemene vergadering van de Nijm. V.B. besloot met 38 voor, 5 tegen en 1 blanco te fuseren met de Gld. V.B.; De IJsselstreek 12 sep. 1922, p. 3 en 5.

 

In 1922-1923 bezat de Gld. V.B. het District Nijmegen.

 

Op 14 sep. 1923 besloten de Nijmeegse clubs vanwege ""grieven ... tegen het Hoofdbestuur" met 43 stemmen voor en 2 blanco zich af te scheiden van de Gld. V.B. en tot heroprichting van de Nijm. V.B.; De IJsselstreek 19 sep. 1923, p. 853.

 

In jan. 1931 begon de Nijm. V.B. met een zaterdagmiddag-competitie; Oostelijk sportblad 27 jan. 1931, p. 11.