Databank sport

 
English | Nederlands

Onderlinge Korfbalbond Zuid-Friesland

Naam Onderlinge Korfbalbond Zuid-Friesland
Alternatieve namen
  • Onderlinge Korfbalbond Zuid-Westhoek (vóór 1934)
Plaats Friesland
Provincie Friesland
Begindatum 1931 (eerste vermelding)
Einddatum (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van Friesland 4 juli 1932, p. 7 (O.K.B. Zuid-Westhoek en clubs).

Nieuwsblad van Friesland 28 juni 1933, p. 7 (idem met indeling).

Nieuwsblad van Friesland 22 juni 1934, p. 15 (O.K.B. Zuid-Friesland met indeling).

Nieuwsblad van Friesland 3 juli 1935, p. 6 (indeling).

N.K. 14 aug. 1935, p. 4 (Onderlinge K.B. "op confessionelen grondslag").

N.K. 4 sep. 1935, p. 3 (naam, plaatsen en contact F.K.B.).

Nieuwsblad van Friesland 8 mei 1936 (jaarvergadering en indeling).

N.K. 25 aug. 1937, p. 1 (jaarlijkse seriewedstrijden).

Opmerkingen

Nieuwsblad van Friesland 4 juli 1932, p. 7: "Evenals vorig jaar wordt er in Friesland Zuid-Westhoek een korfbalcompetitie gespeeld door den Onderl. Korfbalbond."

Deze Onderlinge Korfbalbond telde in 1935 11 clubs met ongeveer 200 leden; N.K. 14 aug. 1935, p. 4.

 

De clubs waren gevestigd in o.m. Wolvega, Lemmer, Joure, Balk, Sloten, Hommerts, Workum, Koudum, Oudega (H.O.N.) en Sint Nicolaasga; N.K. 4 sep. 1935, p. 3.

 

Kwiek uit Koudum won de jaarlijkse seriewedstrijden van de Bond; N.K. 25 aug. 1937, p. 1.

 

Melding van seriewedstrijden van de korfbalbond De Zuid-westhoek met clubs uit Balk, Hemelum, Workum, Hindeloopen en Koudum; N.K. 31 aug. 1938, p. 1.