Databank sport

 
English | Nederlands

Overijsselsche Korfbalbond

Naam Overijsselsche Korfbalbond
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 19 april 1914 (oprichting)
Einddatum 30 juni 1969 (opheffing)
Koninklijk Besluit 9 april 1918 no. 61; 11 maart 1932 no. 8
Doelstelling

De beoefening van het korfbalspel in Overijssel te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke opvoeding.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
 • K.N.K.B. (1914)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • K.N.K.B.

Officieel orgaan
 • Korfbal
  okt. 1914 - juli 1928
 • Korfbal revue
  juli 1928 - juni 1931, aug. 1932 - aug. 1935
 • De revue der sporten
  aug. 1931 - juli 1932
 • Nederlands Korfbalblad
  aug. 1935 -
Verantwoording gegevens

Korfbal 16 apr. 1914, p. 1 (aankondiging vergadering).

Korfbal 22 apr. 1914, p. 1-2 (oprichtingsvergadering).

Korfbal 14 okt. 1914, p. 3-4 (toetreding N.K.B.).

Korfbal 28 okt. 1914, p. 5 (eerste officiële mededelingen).

Bijvoegsel Staatscourant 3 sep. 1918 no. 205 (KB; no. 1090; oprichting en zetel).

Korfbal 14 jan. 1920, p. 3 (omschrijving rechtsgebied).

Bijvoegsel Staatscourant 22-23 apr. 1932 no. 78 (KB; no. 362; wijziging statuten).

Korfbal revue 1-16 aug. 1932, p. 1 (officieel orgaan).

N.K. 14 aug. 1935, p. 6 (officieel orgaan).

Opmerkingen

Aankondiging voor vergadering van Twentse clubs op zondag 19 apr. 1914 in Hotel de Wereld, Korte Bisschopsstraat, Deventer; Korfbal 16 apr. 1914, p. 1.

 

Opgericht door afgevaardigden van Nääs (Deventer), D.O.S. (Enschede), Wilhelmina en T.O.P. (Hengelo). K.I.O.S. (Zwolle) was door promotiewedstrijd verhinderd; Korfbal 22 apr. 1914, p. 1-2.