Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Turnbond in het Bisdom Roermond

Naam R.K. Turnbond in het Bisdom Roermond
Opmerkingen over naam Vanaf 1932 R.K. Gymnastiek- en Athletiek bond in het Bisdom Roermond.
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 13 november 1910 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 19 maart 1913 no. 100; 25 januari 1933 no. 45
Doelstelling

a. het behartigen der godsdienstige, zedelijke, intellectueele en lichamelijke ontwikkeling der leden;

b. de beoefening en uitbreiding der gymnastiek ter bevordering van lichamelijke ontwikkeling (1913).

a. het behartigen der godsdienstige, zedelijke, intellectueele belangen der leden;

b. de oefening der gymnastiek en der athletiek ter bevordering van lichamelijke ontwikkeling (1932).

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 8 mei 1913 no. 106 (KB; no. 617; afkorting en zetel).

Bijvoegsel Staatscourant 24-25 feb. 1933 no. 40 (KB; no. 187; naamswijziging en zetel).

Gedenkboek L.K.G.B. 1910-1960, p. 19 (oprichtingsdatum).

Derks en Budel, Sportief en katholiek, p. 35.

Opmerkingen

Budel en Derks spreken over de R.K. Gymnastiek- en Athletiekbond in het bisdom Roermond (R.K.G.A.B.). Deze werd opgericht door vertegenwoordigers van Olympia (Blerick), La Reine de la Liberté (Bocholtz), Oranje (Limmel), Furenthela (Voerendaal), De Volharding (Meerssen), Kracht Door Volharding, Patronaat Sint Mathias en Olympia (Maastricht); Derks en Budel, Sportief en katholiek, p. 35.

Sport illustratie 18 apr. 1923, p. 255 meldt 12½ jarig bestaan R.K. Gymnastiek- en Athletiekbond in het bisdom Roermond.