Databank sport

 
English | Nederlands

Interdiocesane Voetbal-Competitie-Bond (I.V.C.B.)

Naam Interdiocesane Voetbal-Competitie-Bond (I.V.C.B.)
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 24 april 1932 (oprichting)
Einddatum 1 augustus 1940 (opheffing)
Koninklijk Besluit 26 juli 1933 no. 53
Doelstelling

De regeling en verzorging van de interdiocesane voetbalcompetities.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1932-1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 10 nov. 1931, p. 1183-1185 (ontwerp statuten).

Sport illustratie 1 mrt. 1932, p. 221 (aankondiging oprichtingsvergadering).

Sport illustratie 29 mrt. 1932, p. 327 (idem met agenda).

Sport illustratie 12 apr. 1932, p. 375 (verhouding met R.K.F.).

Sport illustratie 26 apr. 1932, p. 427-430 (oprichtingsvergadering).

Sport illustratie 5 juli 1932, p. 658 (officiële afkorting I.V.C.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 5 sep. 1933 no. 172 (KB; no. 759; afkorting; oprichting en zetel).

Sport illustratie 22 mei 1934, p. 604 (toelatingseisen).

Sport illustratie 29 mei 1934, p. 615-616 (statuten en taken).

Derks en Budel, Sportief en katholiek, p. 96 (oprichting).

Opmerkingen

De I.V.C.B. begon in seizoen 1932-1933 met competities.

Vanaf 1933-1934 waren er afdelingen met West 1 en 2, Zuid 1 en 2 en Oost (1 en 2), waarbij de winnaars van de eerste klassen in een nacompetitie om de landstitel streden.