Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Diocesiaan Haarlemsche Gymnastiekbond (D.H.G.B.)

Naam R.K. Diocesiaan Haarlemsche Gymnastiekbond (D.H.G.B.)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 11 augustus 1919 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 21 augustus 1920 no. 64
Doelstelling

Om, met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen, de gymnastiek in ruimen zin onder Roomsch-Katholieken in het Bisdom Haarlem, in Roomsch-Katholieke vereenigingen te behartigen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 24 sep. 1920 no. 186 (KB; no. 2418).

Sport illustratie 2 dec. 1924, p. 963 (foto bestuur bij eerste lustrum).

Sport illustratie 16 mrt. 1921, p. 172 (eerste jaarvergadering).

Katholieke sport 20 sep. 1939, p. 214 (oprichtingsdatum).

Opmerkingen

De Bond telde in mrt. 1921 16 aangesloten clubs, "alsmede turnafdeelingen van patronaten" volgens Sport illustratie 16 mrt. 1921, p. 172.