Databank sport

 
English | Nederlands

Limburgsche Voetbalbond

Naam Limburgsche Voetbalbond
Plaats Roermond
Provincie Limburg
Begindatum 8 maart 1908 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 2 april 1909 no. 17; 7 juli 1932 no. 76; 6 maart 1937 no. 56
Doelstelling

Het voetbalspel in Limburg te bevorderen en deszelfs toestanden te verbeteren (1909).

 

De bevordering van de voetbalsport in Limburg (1932).

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Het Sportblad
  1909-1910
 • Sport en spel. Officieel orgaan van den Limburgschen Voetbalbond
  dec. 1910-1912
 • Ons Zuiden. Weekblad voor voet-, athletiek-, wieler- en andere sporten
  juli 1923 - sep. 1928
 • Het Limburgsch Sportblad
 • Officieele mededeelingen van den L.V.B.
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 10 mrt. 1908, p. 564 (oprichtingsvergadering in Roermond).

Het Sportblad 17 dec. 1908, p. 9-10 (oprichting Bond in Roermond).

Bijvoegsel Staatscourant 13 mei 1909 no. 111 (KB; no. 636; oprichting en zetel).

O.M. van den N.V.B. 16 aug. 1909, p. 6 (erkenning door N.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1909-1910, p. 257 (ledenlijst).

Limburger koerier 1 aug. 1922, p. 3 (Limburgsch Sportblad als officieel orgaan).

Jubileumboek 1908-1928 Limburgsche Voetbal-Bond.

Sport illustratie 3 dec. 1929, p. 1359 (Het Limburgsch Sportblad één jaar als officieel orgaan).

Bijvoegsel Staatscourant 16 aug. 1932 no. 158 (KB; no. 733; nieuwe statuten).

Bijvoegsel Staatscourant 23-24 apr. 1937 no. 77 (KB; no. 269; verlenging).

Driekwart eeuw voetbal in bronsgroen, p. 18 (bondsblad).

Inventaris archief van de KNVB, p. 47.