Databank sport

 
English | Nederlands

Groningsche Christelijke Voetbalbond

Naam Groningsche Christelijke Voetbalbond
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum maart 1927 (eerste vermelding)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Lichaamsoefening 16 mrt. 1927, p. 87 (leden en bestuur).

Lichaamsoefening 30 mrt. 1927, p. 103 (De C.J.V.-ers bondskampioen).

Opmerkingen

De Bond was in mrt. 1927 recent opgericht en had drie aangesloten clubs met De C.J.V.-ers, Ferax en Groene Weezen; Lichaamsoefening 16 mrt. 1927, p. 87.