Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Amsterdamsche Turnkring

Naam R.K. Amsterdamsche Turnkring
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 15 september 1920 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 23 januari 1923 no. 42
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen de lichamelijke opvoeding onder Roomsch-Katholieken te bevorderen, met aanvaarding der statuten en huishoudelijk reglement van den Diocesaan Haarlemschen Gymnastiek Bond.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 6 mrt. 1923 no. 46 (KB; no. 274; oprichting en zetel).