Databank sport

 
English | Nederlands

Noorder Gewest

Naam Noorder Gewest
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 6 maart 1920 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 2 maart 1921 no. 21
Doelstelling

Een band te vormen tusschen gymnastiekvereenigingen in de drie Noordelijke provinciën, leden van den Christelijken Bond van Gymnastiekvereenigingen in Nederland, en verder in het algemeen de gymnastiek te bevorderen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • N.C.G.V. (1920)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Relaties
  • Afdeling van

    N.C.G.V.

Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 8-9 apr. 1921 no. 68 (KB; no. 1015; oprichting en zetel).

Lichaamsoefening 1 apr. 1925, p. 5 (oprichting).