Databank sport

 
English | Nederlands

Zuid-Hollandsche Hockeybond

Naam Zuid-Hollandsche Hockeybond
Opmerkingen over naam Vanaf 1941 District Zuid-Holland.
Alternatieve namen
  • Algemeene Hockey Bond (vóór ókt. 1934)
Provincie onbekend
Begindatum 1933 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Hockey
Levensbeschouwing Neutraal
Officieel orgaan
  • De revue der sporten. Een geïllustreerd weekblad voor sport, toerisme en verkeer
    mrt. 1934
Verantwoording gegevens

Revue der sporten 11 dec. 1933, p. 311 (verwijzing naar oprichting).

Revue der sporten 18 dec. 1933, p. 329 (voorgeschiedenis).

Revue der sporten 25 dec. 1933, p. 349 (opstelling N.H.B.B.).

Revue der sporten 5 feb. 1934, p. 445 (idem).

Revue der sporten 5 mrt. 1934, p. 508 (eerste officiële mededelingen).

Revue der sporten 20 aug. 1934, p. 56 (plannen A.H.B. tot toetreding N.H.B.B.).

Revue der sporten 24 sep. 1934, p. 136 (naamswijziging).

Hockey Sport 2 jan. 1941, p. 6 (District Zuid-Holland).

Opmerkingen

De Algemeene Hockeybond werd opgericht in reactie van de N.H.B.B. die strenge toelatingseisen van clubs en leden wilde opleggen; Revue der sporten 11 dec. 1933, p. 311.

 

Kwam voort uit de Onderlinge Hockey Competitie die sinds 1932 bestond; Revue der sporten 18 dec. 1933, p. 329.

 

Op de algemene vergadering van sep. 1934 besloot de A.H.B. zich niet bij de N.H.B.B. aan te sluiten "aangezien de eischen die er van onze zijde gesteld waren, niet ingewilligd konden worden." Men besloot wel de naam te wijzigen in Z.H.H.B.; Revue der sporten 24 sep. 1934, p. 136.

 

Melding dat de Bond Hockey Sport als officieel orgaan aanneemt en verwijzing naar "de verkregen resultaten over de afgeloopen 5 jaar"; Hockey Sport 1 sep. 1938, p. 3.