Databank sport

 
English | Nederlands

Onderlinge Korfbalbond

Naam Onderlinge Korfbalbond
Provincie Utrecht
Begindatum oktober 1926 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Korfbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

De IJsselstreek 19 okt. 1926, p. 19 (initiatief tot oprichting).

Korfbal 30 mrt. 1927, p. 1(vermelding met A.D.O. en Rapid als voornaamste leden).

Korfbal 16 apr. 1927, p. 3 (oprichting en ledenlijst).

 

Opmerkingen

De IJsselstreek 19 okt. 1926, p. 19 onder aanhef Uit Veenendaal: "Op initiatief van de h.h. W.A.J. van Son, E.H. van Kreel en J. van Barneveld zijn pogingen in het werk gesteld om een korfbalbond op te richten onder den naam van Stichtsche Korfbalbond. Een 14-tal vereenigingen zijn reeds aangeschreven en enkele hebben reeds hun toezegging gedaan. We hopen dat deze bond tot stand komt, daar vele vereenigingen alleen des zaterdagmiddags kunnen spelen en toch niet groot genoeg zijn, zich bij den Nederlandschen Korfbalbond aan te kunnen sluiten. De reizen daarvoor zijn meestal ook veel te groot. Dit blad zal tevens als officieel orgaan erkend worden, zoodat iedere week de gegevens gepubliceerd kunnen worden."

 

De bond telde in apr. 1927 6 clubs met 130 leden: Rapid (Veenendaal), T.O.G. (Leersum), Swift en D.V.S. (Wageningen), T.S.V. (Rhenen) en A.D.O. (Ede). Zij was niet aangesloten bij de N.K.B.; Korfbal 16 apr. 1927, p. 3.