Databank sport

 
English | Nederlands

Gooische en Utrechtsche Korfbalbond

Naam Gooische en Utrechtsche Korfbalbond
Alternatieve namen
 • Gooi- en Eemlandsche Korfbalbond (G.E.K.B.) (vóór okt. 1933)
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 5 juli 1921 (oprichting)
Einddatum 30 juni 1969 (opheffing)
Koninklijk Besluit 22 februari 1922 no. 5
Doelstelling

De beoefening van het korfbalspel in Gooi en Eemland te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke opvoeding.

Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
 • K.N.K.B. (1921)
Officieel orgaan
 • Algemeen sportblad voor Utrecht en omstreken
  aug. 1922 -
 • Korfbal
  aug. 1924
 • Sportleven: weekblad, gewijd aan de sport
  - aug. 1932
 • Korfbal revue
  sep. 1932 -
 • Nederlands Korfbalblad
  aug. 1935 -
Verantwoording gegevens

Korfbal 6 juli 1921, p. 4 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 20 apr. 1922 no. 77 (KB; no. 710; afkorting; oprichting en zetel).

Algemeen sportblad Utrecht 29 aug. 1922, p. 550 (eerste O.M. van G.E.K.B.).

Officiële adreslijsten N.K.B. 1924-1925 (eerste opgave ledenlijst).

Korfbal revue 30 aug. 1932, p. 8 (overgang Sportleven naar Korfbal revue).

Korfbal revue 26 sep. 1933, p. 3 (goedkeuring N.K.B. naamswijziging).

N.K. 14 aug. 1935, p. 8 (officieel orgaan).

Opmerkingen

De oprichting vond plaats in Baarn; Korfbal 6 juli 1921, p. 4.