Databank sport

 
English | Nederlands

Turnkring West-Brabant

Naam Turnkring West-Brabant
Plaats Nederland
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1926 (eerste vermelding)
Einddatum januari 1927 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (-1927)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Turnblad 4 feb. 1926, p. 456 (vermelding).

Het Turnblad 20 jan. 1927, p. 860 (liquidatievergadering).

Opmerkingen

Op 5 dec. 1926 besloot de Algemeene vergadering van het Gewest Zeeland de Turnkringen West-Brabant, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren samen te voegen tot de Zeeuwsch-Brabantsche Tunrking; Het Turnblad 9 dec. 1926, p. 811.