Databank sport

 
English | Nederlands

R.K. Nationale Gymnastiek-Federatie

Naam R.K. Nationale Gymnastiek-Federatie
Opmerkingen over naam Ook als Nationale R.K. Gymnastiekbond (de Federatie).
Plaats Den Bosch
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 8 mei 1921 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 3 augustus 1923 no. 23
Doelstelling

a. De bevordering der gymnastiek, meer in het bijzonder onder de Roomsch-Katholieken;

b. De bevordering der eenheid in de gymnastiek;

c. De behartiging der belangen der aangesloten bonden.

Werkingsgebied Landelijk
Soort sport Gymnastiek
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 28 aug. 1923 no. 167 (KB; no. 868; oprichting en zetel).

Gedenkboek L.K.G.B. 1910-1960, p. 39 (oprichtingsdatum).

 

Opmerkingen

Bestond statutair "uit de aangesloten rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, namelijk de R.-K. diocesane gymnastiek-athletiek-bonden van Nederland".