Databank sport

 
English | Nederlands

Sportbonden

Beperk tot sport: Gymnastiek Hockey Korfbal Schaken Voetbal Alle sporten

245 bonden gevonden pagina: 1 2 3 4 5 »
Naam bond Alternatieve namen Sport Beginjaar Eindjaar Levensbeschouwing
Twentsche Turnkring Gymnastiek 1908 Neutraal
R.K. Nationale Gymnastiek-Federatie Gymnastiek 1921 Rooms-katholiek
R.K. Turnbond in het Bisdom Roermond Gymnastiek 1910 Rooms-katholiek
Turnkring Leiden en Omstreken Gymnastiek 1919 Neutraal
R.K. Diocesiaan Haarlemsche Gymnastiekbond (D.H.G.B.) Gymnastiek 1919 Rooms-katholiek
Turnkring West-Friesland Gymnastiek 1933 Neutraal
Turnkring Noorderkwartier Gymnastiek 1927 Neutraal
Groninger Turnbond Gymnastiek 1916 Neutraal
Geldersch-Overijsselsch Gewest Gymnastiek 1918 Protestants-christelijk
R.K. Amsterdamsche Turnkring Gymnastiek 1920 Rooms-katholiek
Noorder Gewest Gymnastiek 1920 Protestants-christelijk
Diocesane R.K. Gymnastiekbond Bisdom 's-Hertogenbosch (R.K.G.B.) Gymnastiek 1919 Rooms-katholiek
Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.) Gymnastiek 1868 Neutraal
Gooische Turnkring Gymnastiek 1927 Neutraal
Nederlandse Arbeiders Sportbond (N.A.S.B.) Gymnastiek Korfbal Schaken Tennis Voetbal 1926 1940 Socialistisch
Turnkring Walcheren Gymnastiek 1926 Neutraal
Kring Gouda en Omstreken Gymnastiek 1919 Neutraal
Neder-Veluwsche Turnkring Gymnastiek 1919 Neutraal
Rotterdamsche Turnbond (R.T.B.) Gymnastiek 1904 Neutraal
Noord-Brabantsche Geldersche Turnkring Gymnastiek 1924 Neutraal
Kring Alkmaar en Omstreken Gymnastiek 1916 Neutraal
Westfriesche Turnbond Gymnastiek 1919 1933 Neutraal
Utrechtsche Turnbond Gymnastiek 1914 Neutraal
Gewest Holland Gymnastiek 1922 Protestants-christelijk
Amsterdamsche Turnbond (A.T.B.) Gymnastiek 1903 Neutraal
Veenkoloniale Turnkring Gymnastiek 1925 Neutraal
Turnkring IJsselstreek Gymnastiek 1927 Neutraal
Zaansche Turnbond Gymnastiek 1919 Neutraal
Kring 's-Gravenhage en Omstreken Gymnastiek 1919 Neutraal
Kennemer Turnkring Gymnastiek 1911 Neutraal
Turnkring Hollands Noorderkwartier Gymnastiek 1924 Rooms-katholiek
Nederlandsche Joodsche Sportbond (N.J.S.B.) Gymnastiek Korfbal Voetbal 1921 Joods
Kring Zuid-Oost Friesland Gymnastiek 1929 Neutraal
Turnkring De Graafschap Gymnastiek 1919 Neutraal
Kring Dordrecht en Omstreken Gymnastiek 1916 Neutraal
R.K. Alkmaarsche Turnkring Gymnastiek 1925 Rooms-katholiek
Turnkring Gorredijk Gymnastiek 1925 Neutraal
Turnkring Leeuwarden Gymnastiek 1919 Neutraal
Turnkring West-Brabant Gymnastiek 1926 1927 Neutraal
Rijnlandsche Turnkring Gymnastiek 1928 Protestants-christelijk
Turnkring Holland's Noorderkwartier • Bond van Gymnastiekvereenigingen Hollands Noorderkwartier
Gymnastiek 1905 Neutraal
's Gravenhaagsche Turnbond Gymnastiek 1906 Neutraal
Turnkring Groningen Gymnastiek 1919 Neutraal
Walchersche Turnbond Gymnastiek 1904 Neutraal
Turnkring Purmerend en Omstreken • Bond van gymnastiekvereenigingen De Turnkring
Gymnastiek 1905 Neutraal
Diocesane R.K. Gymnastiek Bond (R.K.G.B.) gevestigd in Breda Gymnastiek 1919 Rooms-katholiek
Veenkoloniale Turnbond Gymnastiek 1908 1912 Neutraal
Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond (N.C.G.V.) • Christelijke Bond van Gymnastiek-vereenigingen in Nederland
Gymnastiek 1910 Protestants-christelijk
Aartsdiocesane Gymnastiek Bond (A.G.B.) Gymnastiek 1930 Rooms-katholiek
Stichtsche Turnkring Gymnastiek 1919 Neutraal
245 bonden gevonden pagina: 1 2 3 4 5 »