Databank sport

 
English | Nederlands

Sportbonden

Beperk tot sport: Gymnastiek Hockey Korfbal Schaken Voetbal Alle sporten

113 bonden gevonden pagina: 1 2 3 »
Naam bond Alternatieve namen Sport Beginjaar Eindjaar Levensbeschouwing
Utrechtsche Provinciale Voetbalbond Voetbal 1901 Neutraal
Nijmeegsche Voetbalbond Voetbal 1909 Neutraal
Leeuwarder Bedrijfsvoetbalcompetitie (L.B.V.C.) Voetbal 1936 Neutraal
Voetbaldistrict G.H.D. Voetbal 1933 Neutraal
Noordhollandsche Voetbalbond Voetbal 1902 Neutraal
Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (K.N.V.B.) • Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond (N.V. & A.B.)
• Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.)
Voetbal 1889 Neutraal
Limburgsche Voetbalbond Voetbal 1908 Neutraal
Leeuwarder Kantoorvoetbalbond Voetbal 1923 Neutraal
Voetbalbond Harlingen en Omstreken Voetbal 1922 Neutraal
Onderlinge Voetbalbond in de Zuid-West Hoek (O.B.Z.W.) Voetbal 1932 Protestants-christelijk
Drentsche Voetbalbond Voetbal 1926 Neutraal
Twentsche Voetbalbond Voetbal 1899 Neutraal
Rotterdamsche Voetbalbond Voetbal 1894 Neutraal
Amsterdamsche Voetbalbond Voetbal 1894 Neutraal
Haarlemsche Voetbalbond Voetbal 1899 Neutraal
Geldersche Voetbalbond (Geld. V.B.) Voetbal 1896 Neutraal
Leidsche Voetbalbond Voetbal 1903 Neutraal
Haagsche Voetbalbond Voetbal 1894 Neutraal
Zeeuwsche Voetbalbond Voetbal 1921 Neutraal
Federatie van plaatselijke en gewestelijke Voetbalbonden Voetbal 1908 Neutraal
Friesche Voetbalbond (F.V.B.) Voetbal 1904 Neutraal
Nederlandsche Joodsche Sportbond (N.J.S.B.) Gymnastiek Korfbal Voetbal 1921 Joods
Onderlinge Voetbalbond Voetbal 1926 Neutraal
Arnhemsche Voetbalbond Voetbal 1908 Neutraal
Brabantsche Voetbalbond Voetbal 1899 Neutraal
Rotterdamsche Christelijke Voetbalbond (R.C.V.B.) Voetbal 1923 Protestants-christelijk
Goudsche Voetbalbond • G.V.C. (Goudsche Voetbal Competitie)
Voetbal 1905 Neutraal
Leeuwarder Voetbal Bond Voetbal 1920 Neutraal
Onderlinge Voetbalbond (O.L.V.B.) Voetbal 1938 Neutraal
Amsterdamsche Volks Voetbalbond (A.V.V.B.) Voetbal 1904 Neutraal
Dordrechtsche Voetbalbond Voetbal 1911 Neutraal
Groninger Voetbalbond (G.V.B.) Voetbal 1907 Neutraal
Noord-Centrale Voetbalbond Voetbal 1906 Neutraal
Haarlemsche Voetbalbond Voetbal 1895 1897 Neutraal
Utrecht-Gooische Voetbalbond Voetbal 1899 1899 Neutraal
Noordelijke Voetbalbond Voetbal 1896 1900 Neutraal
Dordtsche Voetbalbond Voetbal 1900 1900 Neutraal
Noordelijke Voetbalbond Voetbal 1897 1900 Neutraal
Betuwsche Voetbalbond Voetbal 1902 1902 Neutraal
Duinoordsche Voetbalbond Voetbal 1903 1903 Neutraal
Amstels Voetbal Belang Voetbal 1900 1903 Neutraal
Noordelijke Voetbalbond Voetbal 1904 1904 Neutraal
Noord-Nederlandsche Voetbalbond Voetbal 1905 1905 Neutraal
Zuid-Hollandsche Voetbalbond Voetbal 1905 1905 Neutraal
Bredasche Voetbalbond Voetbal 1905 1905 Neutraal
Zutphensche Voetbalbond Voetbal 1904 1906 Neutraal
Zeeuwsche Voetbalbond Voetbal 1899 1907 Neutraal
Centraal Overijsselsche Voetbalbond (C.O.V.B.) Voetbal 1904 1907 Neutraal
Zaansche Voetbalbond Voetbal 1907 1907 Neutraal
Heldersche Voetbalbond Voetbal 1907 1907 Neutraal
113 bonden gevonden pagina: 1 2 3 »