Databank sport

 
English | Nederlands

Sportbonden

Beperk tot sport: Gymnastiek Hockey Korfbal Schaken Voetbal Alle sporten

239 bonden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam bond Alternatieve namen Sport Beginjaar Eindjaar Levensbeschouwing
Turnkring Leiden en Omstreken Gymnastiek 1919 Neutraal
Turnkring Leeuwarden Gymnastiek 1919 Neutraal
Turnkring IJsselstreek Gymnastiek 1927 Neutraal
Turnkring Holland's Noorderkwartier • Bond van Gymnastiekvereenigingen Hollands Noorderkwartier
Gymnastiek 1905 Neutraal
Turnkring Hollands Noorderkwartier Gymnastiek 1924 Rooms-katholiek
Turnkring Heerenveen Gymnastiek 1925 Neutraal
Turnkring Groningen Gymnastiek 1919 Neutraal
Turnkring Gorredijk Gymnastiek 1925 Neutraal
Turnkring Drenthe Gymnastiek 1919 Neutraal
Turnkring De Graafschap Gymnastiek 1919 Neutraal
Texelsche Korfbalbond Korfbal 1932 1936 Neutraal
Stichtsche Turnkring Gymnastiek 1919 Neutraal
Stichtsch Gooische Schaakbond [S.G.S.B.] Schaken 1931 Neutraal
Schouwen-Duivelandsche Voetbalbond (S.D.V.B.) Voetbal 1931 1934 Neutraal
Schouwen-Duivelandsche Korfbalbond (S.D.K.B.) Korfbal 1928 Neutraal
Schierdamsche Voetbal Competitie (S.V.C.) Voetbal 1936 1940 Neutraal
Schaakbond Gorinchem en Omstreken • District Gorinchem
Schaken 1933 1935 Neutraal
Samenwerking Ons Streven (zaterdagbond) Voetbal 1933 1935 Neutraal
Sallandsche Turnkring Gymnastiek 1926 1927 Neutraal
's Gravenhaagsche Turnbond Gymnastiek 1906 Neutraal
Rotterdamsche Volks Voetbalbond (Rot. Volks V.B.) Voetbal 1922 1923 Neutraal
Rotterdamsche Voetbalbond Voetbal 1894 Neutraal
Rotterdamsche Turnbond (R.T.B.) Gymnastiek 1904 Neutraal
Rotterdamsche Schaakbond [R.S.B.] Schaken 1931 Neutraal
Rotterdamsche Korfbalbond (R.K.B.) Korfbal 1920 1969
Rotterdamsche Christelijke Voetbalbond (R.C.V.B.) Voetbal 1923 Protestants-christelijk
Rooms Katholieke Federatie van Rooms Katholieke Voetbalbonden in Nederland • R.K.N.V.B.
Voetbal 1916 1940 Rooms-katholiek
R.K. Zeeuwsch-Vlaamsche Voetbalbond Voetbal 1925 1937 Rooms-katholiek
R.K. West-Friesche Voetbalbond Voetbal 1920 1922 Rooms-katholiek
R.K. Voetbalbond bisdom Den Bosch Voetbal 1915 1940 Rooms-katholiek
R.K. Voetbalbond bisdom Breda • R.K.V.B. voor Noord-Brabant Westelijk Deel (R.K.V.B.B.)
Voetbal 1915 1940 Rooms-katholiek
R.K. Voetbalbond Voetbal 1910 1910 Rooms-katholiek
R.K. Utrechtsche Voetbalbond Voetbal 1916 1940 Rooms-katholiek
R.K. Turnbond in het Bisdom Roermond Gymnastiek 1910 Rooms-katholiek
R.K. Nationale Gymnastiek-Federatie Gymnastiek 1921 Rooms-katholiek
R.K. Limburgsche Voetbalbond Voetbal 1917 1940 Rooms-katholiek
R.K. Limburgsche Korfbalbond Korfbal 1921 1926 Rooms-katholiek
R.K. Diocesiaan Haarlemsche Gymnastiekbond (D.H.G.B.) Gymnastiek 1919 Rooms-katholiek
R.K. Amsterdamsche Turnkring Gymnastiek 1920 Rooms-katholiek
R.K. Alkmaarsche Turnkring Gymnastiek 1925 Rooms-katholiek
[R.K. ?] Kempische Voetbalbond Voetbal 1925 1931 Rooms-katholiek
Rijnlandsche Turnkring Gymnastiek 1928 Protestants-christelijk
O.Z.V.B. [Onderlinge Zeeuwsche Voetbalbond?] Voetbal 1922 1922 Neutraal
Overijsselsche Korfbalbond Korfbal 1914 1969 Neutraal
Overijssel-Gelderland Korfbalbond (O.G.K.B.) Korfbal 1927 Neutraal
O.V.C.B. [Onderlinge Voetbal Competitie Bond?] Voetbal 1936 1937 Neutraal
Oost-Groninger Voetbalbond • Voetbalbond Oostelijk Groningen
Voetbal 1920 1925 Neutraal
Oost-Geldersche Schaakbond [O.G.S.B.] Schaken 1934 Neutraal
Onderlinge Voetbalbond Westerkwartier Voetbal 1932 1933 Neutraal
Onderlinge Voetbalbond (O.L.V.B.) Voetbal 1938 Neutraal
239 bonden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »