Databank sport

 
English | Nederlands

Algemeene Voetbalbond Amsterdam

Naam Algemeene Voetbalbond Amsterdam
Alternatieve namen
  • Amsterdamsche Jongelieden Voetbalbond (vóór sep. 1923)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum januari 1923 (eerste vermelding)
Einddatum 13 september 1924 (opheffing)
Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Opgegaan in

    Amsterdamsche Voetbalbond

Verantwoording gegevens

Sportkroniek 8 jan. 1923, p. 33 (erkenning club uit A.J.V.B.).

Sportkroniek 5 mrt. 1923, p. 304 (toetreding tot A.V.B.).

Algemeen Handelsblad 1 sep. 1923, p. 6 (naamswijziging).

Het volk 15 sep. 1924, p. 8 (opheffing).

Sportkroniek 22 sep. 1924, p. 1130 (ontbinding op A.V. van 13 sep. 1924).

Opmerkingen

In de competitie van 1923/1924 speelden 31 clubs met circa 90 elftallen; Algemeen Handelsblad 1 sep. 1923, p. 6.

 

Sportkroniek 5 mrt. 1923, p. 304: De Algemeene Vergadering van de Amsterdamsche Jongelieden V.B. heeft vorige week donderdag [= 1 mrt. 1923] besloten tot de Amst. VB toe te treden, nadat enige weken terug de beide besturen al tot overeenstemming waren gekomen. "Deze toetreding betekent een vermeerdering van 19 vereenigingen met circa 40 elftallen."

 

Sportkroniek 11 sep. 1924, p. 1079: "In aansluiting van een eerder bericht, vernemen wij thans, dat de “Algemeene Voetbalbond Amsterdam” (vroegere z.g. Jeugd Voetbalbond) niet in zijn geheel tot den AVB toetreedt, wel het meerendeel der clubs. De vereenigingen, die op openbare terreinen spelen, zullen vermoedelijk naar den AVVB overgaan. Waarschijnlijk zal in de algem. vergadering, welke op 13 september gehouden wordt, tot ontbinding van den Algemeenen Voetbalbond worden besloten."