Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Voetbalbond

Naam Amsterdamsche Voetbalbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 18 oktober 1894 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 7 oktober 1907 no. 30; 18 augustus 1923 no. 56; 18 juli 1930 no. 111
Doelstelling

Het voetbalspel in Amsterdam en omliggende gemeenten te bevorderen en deszelfs toestanden te verbeteren (1907 en 1923).

Het voetbalspel in het door hem met den Koninklijken Nederlandschen Voetbalbond overeengekomen rechtsgebied te bevorderen, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling (1930).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • De Athleet
  okt. 1894
 • Sportkroniek
  feb. 1920 -
 • Het Amsterdamsch Sportblad
  1931
 • De sportweek: het sportblad voor Amsterdam
Verantwoording gegevens

Inventaris archief van de KNVB, p. 41.

De Athleet 26 sep. 1894, p. 2 (uitnodiging voor instelling Amst. competitie).

De Athleet 29 sep. 1894, p. 2 (instelling Amst. competitie).

De Athleet 17 okt. 1894, p. 2 (reglement Amst. competitie en deelnemers).

Bijvoegsel Staatscourant 31 okt. 1907 no. 255 (KB; no. 1085; oprichting 17-10-1894).

Sportkroniek 21 jan. 1920, p. 587 (officieel orgaan vanaf feb. 1920).

Bijvoegsel Staatscourant 18 sep. 1923 no. 180 (KB; no. 959; nieuwe versie bij verlenging).

Sportkroniek 11 sep. 1924, p. 1073-1074 (overzicht bij 30-jarig bestaan).

Sportkroniek 25 mrt. 1929 (Het Geeltje als supplement voor A.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 29-30 aug. 1930 no. 168 (KB; no. 923; wijziging statuten).

Revue der sporten 31 aug. 1931, p. 75 (Amsterdamsch Sportblad officieel orgaan).

Opmerkingen

Deelnemers aan Amsterdamsche competitie in 1894-1895: R.A.P. 2, Olympia, U.N.I., Volharding en Quick; De Athleet 17 okt. 1894, p. 2.

 

Het Sportblad 18 apr. 1907, p. 7: "Het ontstaan van den A.V.B. vond in hoofdzaak zijn oorsprong in de omstandigheid dat R.A.P. tegenstanders voor haar 2e elftal zoch en zoo is dan ook van de zijde der rood-zwarten het initiatief tot oprichting uitgegaan. Op de vergadering op woensdag 17 oct. 1895 [lees 1894?] traden als lid toe R.A.P., Volharding, Quick, Olympia en Uni."

In de statuten van 1907 en 1923 met oprichtingsdatum 17 okt. 1894.

 

In sep. 1940 bestond de Onderafdeeling Amsterdam na de fusie uit 132 clubs van de vroegere A.V.B., 27 katholieke clubs, 9 van de A.V.V.B., 5 van de Arbeiderssportbond, 5 van de C.N.V.B. en 25 van de Amst. Kantoorvoetbalbond; Sport in beeld/Revue der sporten 23 sep. 1940, p. 4.