Databank sport

 
English | Nederlands

Eemlandia

Naam Eemlandia
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1921 (eerste vermelding)
Einddatum juli 1923 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1921-1923)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Algemeen sportblad Utrecht 18 juli 1922, p. 481 (toetreding Bondsjaar 1921-1922).

Algemeen sportblad Utrecht 5 sep. 1922, p. 562 (registratie naam in U.P.V.B.).

Sportkroniek 5 okt. 1922, p. 1268 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Sportkroniek 30 juli 1923, p. 1057 (overname royement door N.V.B.).

Sportkroniek 23 aug. 1923, p. 1178 (verval clubnaam door royement).

Opmerkingen

Eemlandia was geregistreerd als 80 - 1922; Sportkroniek 23 aug. 1923, p. 1178 (verval clubnaam door royement).