Databank sport

 
English | Nederlands

Het Vijfde

Naam Het Vijfde
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum september 1910 (eerste vermelding)
Einddatum januari 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1910-1915)
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1910)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 8 sep. 1910, p. 18 (plaats en indeling U.P.V.B.).

Sportkroniek 23 aug. 1910, p. 136 (toelating N.V.B.).

Voetbal-jaarboekje 1910-1911, p. 200 (toetreding N.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 8 aug. 1911, p. 4 (registratie clubnaam voor N.V.B. en U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912.

O.M. van den N.V.B. 14 sep. 1915, p. 6 (terugtrekking uit N.V.B).

Stichtsche sport 16 dec. 1924, p. 39 ('t Vijfde in Amersf. zaterdagcomp.).

Stichtsche sport 13 mei 1925, p. 413 (eindstand Amersf. zaterdagcomp.).

Sportkroniek 11 jan. 1926, p. 45 (verval clubnaam door ontbinding; N.V.B.).

Opmerkingen

Het Vijfde was geregistreerd als 32 - 1911; Sportkroniek 11 jan. 1926, p. 45 (verval clubnaam door ontbinding).