Databank sport

 
English | Nederlands

Algemene Ontspanningsvereeniging K.K.K. (Kunst, Kennis en Kracht).

Naam Algemene Ontspanningsvereeniging K.K.K. (Kunst, Kennis en Kracht).
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 14 december 1931 (oprichting)
Einddatum 1934 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Regionale bond
  • Amsterdamsche Korfbalbond (1933-1934)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Officiëele adreslijsten N.K.B. 1933-1934 (A.K.B.).

Korfbal revue 11 okt. 1932, p. 7 (indeling A.K.B.).

Korfbal revue 31 juli 1934, p. 8 (afkorting; bedankt in A.K.B.).

N.K. 29 jan. 1936, p. 1 (terugblik clubhistorie).

Opmerkingen

In 1934 bedankte K.K.K. als lid van de A.K.B., nadat Ready Tekca een onderafdeling van K.K.K. was geworden; Korfbal revue 31 juli 1934, p. 8.

 

De A.O.V. Kunst, Kennis en Kracht was een vereniging van (oud-)leerlingen der Middelbare avondscholen van de Vereniging 'Handelsonderwijs' om leden in hun vrijetijd nuttige en goedkope afleiding te bieden, waaronder korfbal; N.K. 29 jan. 1936, p. 1.