Databank sport

 
English | Nederlands

Amersfoort

Naam Amersfoort
Opmerkingen over naam Voluit Korfbalvereeniging Amersfooort.
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 13 juli 1916 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 18 april 1921 no. 108
Doelstelling

De beoefening van de korfbalsport in den ruimsten zin des woords.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • K.N.K.B. (1916)
Regionale bond
  • Gooische en Utrechtsche Korfbalbond (1921)
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
  • Fusie van:

    A.K.V. Amersfoort

    Blauw Wit Amersfoort

Verantwoording gegevens

Korfbal 30 aug. 1916, p. 2 (toetreding N.K.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 20-21 mei 1921 no. 96 (KB; no. 1407; oprichting).

Korfbal 6 juli 1921, p. 2 (bij oprichting G.E.K.B.).

Algemeen sportblad Utrecht 29 aug. 1922, p. 550 (indeling reserves in G.E.K.B.).

Korfbal revue 10 jan. 1929, p. 177 (clubhistorie; fusie).

Officiëele adreslijsten N.K.B. 1931-1932 (oprichting).

Officiële adreslijsten K.N.K.B. 1940-1941 (oprichting; G.U.K.B.).