Databank sport

 
English | Nederlands

Actif

Naam Actif
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Begindatum 19 maart 1927 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • I.V.C.B. (1937-1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1927-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Sport illustratie 12 apr. 1932, p. 379 (oprichtingsdatum bij eerste lustrum).

Sport illustratie 28 juni 1932, p. 640 (foto R.K.S.V. Actif bij eerste lustrum).

Sport illustratie 29 aug. 1933, p. 809 (indeling District 1).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 12 juli 1938, p. 902 (toetreding Jaarverslag I.V.C.B. 1937/1938).

Sport illustratie 9 juli 1940, p. 526 (eindstand reserves in District 1).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. West 1).

Sportkroniek 2 sep. 1940, p. 582 (toetreding N.V.B.).

Sportkroniek 4 nov. 1940, p. 779 (registratie clubnaam; N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 7 (overkomst uit aartsbisdom Utrecht).

Opmerkingen

Actif was geregistreerd als 87 - 1940.

 

Opgericht onder aanvoering van Henk van Veen en Manus Scholten in een kuil op de hei en begonnen in juniorencompetitie; Sport illustratie 12 apr. 1932, p. 379.