Databank sport

 
English | Nederlands

Spoorvogels (zaterdag tot 1934)

Naam Spoorvogels (zaterdag tot 1934)
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1 juni 1931 (oprichting)
Einddatum 1942 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1933-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940-1942)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag U.P.V.B. 1933-1934, p. 12 en 35 (toetreding en eindstanden zaterdag).

Sportkroniek 8 apr. 1935, p. 442 (registratie clubnaam; U.P.V.B.).

Adreslijst U.P.V.B. 1935-1936 (oprichting).

Jaarverslag U.P.V.B. 1934-1935, p. 10 (overgang zaterdag naar zondag).

Adreslijst U.P.V.B. 1937-1938.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1941-1942 (met doorhaling).

Opmerkingen

Spoorvogels was geregistreerd als 28 - 1935.

 

In Adreslijst U.P.V.B. 1934-1935 bijgeschreven.

In Adreslijst N.V.B. afd. Utrecht 1941-1942 doorgehaald.