Databank sport

 
English | Nederlands

Colofon

Dit project werd in de jaren 2006 tot 2011 uitgevoerd door Michel van Gent. Bij het invoeren van gegevens werd hij bijgestaan door assistente Joke van Leeuwen. De illustraties werden verzorgd door Milo van de Pol en de webapplicatie werd ontwikkeld door Bram van Dam.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis wil de volgende personen en organisaties bedanken voor hun medewerking (in alfabetische volgorde): Robbert Benen, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, het Nationaal Archief Den Haag, de Nederlandse Katholieke Sportbond, Ton Lensvelt, R. Peperkamp, Laszlo Scheltens, Stichting De Sportwereld en Renske Wind-Blokker.