Databank sport

 
English | Nederlands

Literatuurlijst

 • Alle bondsbladen kunnen geraadpleegd worden in het Nationaal Archief (archief KNVB), de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, de Nederlands Katholieke Sportfederatie Den Bosch of bij de afzonderlijke sportbonden.
 • Anoniem, Jubileumboek 1908-1928 Limburgsche Voetbal-Bond (z.p. [1928]).
 • Anoniem, Jubileumboek Enschedesche Football-, Cricket- en Hockey-club Prinses Wilhelmina 1885-1935 (Enschede 1935).
 • Anoniem, 40 jaar HVA (Hockeyvereniging Assen) [Assen 1959].
 • Anoniem,Gedenkboek Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond. N.K.G.B. 1921-1961. “Van Federatie tot Bond”. Veertig jaren geestelijke en lichamelijke vorming (Den Haag 1961).
 • Anoniem, Lustrumboek Amsterdamse cricket- & hockeyclub Veni Vidi Vici 1902-1992. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan [Amsterdam 1992].
 • Anoniem, Dat was nou precies de Venlo-mentaliteit. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Venlose Hockey Club 1928-2003 [Venlo 2003].
 • Bakker, J.J. Th., Het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond. Belangrijke factor voor het herstel der Nederlandsche volkskracht. Historische groei, organisatorische opbouw en culturele betekenis (Bergen op Zoom 1947).
 • Benen, Robbert, Voor de eeuwigheid! Honderd jaar clubvoetbal in de gemeente Zevenaar: een reconstructie in woord en beeld (Zevenaar 2008).
 • Beukema, Gerard, 75 Jaar korfbal in Drenthe en Groningen. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de afdeling Noord van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (z.p. 1984).
 • Borgers, H., 'Vooroorlogse Bemmelse voetbalverenigingen', in: Historische Kring Bemmel 22-2 (mei 2012), p. 57-59.
 • Bos, Johan, Wij worden hier nog helden op voetbalgebied. De vroege voetbalhistorie van stad Delden 1885-1929 [Delden 1994].
 • Bos, Johan, Het Twentse ros op voetbalschoenen. De prestaties van de 296 amateurclubs in de ‘Eeuw van de TVB’ (Oldenzaal 2006).
 • Buuren, Wilfred van, met medewerking van Peter Los en Nico van Horn, Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis (Nieuwegein 2006). Aangehaald als BANS.
 • Cohen, Bram, De geschiedenis van het Voetbal (Amsterdam 1996).
 • Daalen, Karst van, Rudi van Maanen e.a. (red.), Leiden zoals het was. Deel 15: Sporters en hun clubs (Zwolle 1994).
 • Derks, Marjet en Marc Budel, Sportief en katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging in Nederland in de twintigste eeuw (Nijmegen 1990).
 • Dertig jaar C.K.B. Uitgave Christelijke Korfbal Bond in Nederland  (z.p. 1950).
 • Dona, Hans, Sport en socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond 1926-1941 (Amsterdam 1981).
 • Ego, Ton, Voetbal Verenigingsnamen Verklaard. 1.800 namen van Nederlandse voetbalverenigingen verklaard (Woerden 2007). Aangehaald als VVV.
 • Gilhaus, Paul, Hockeyend door 100 jaar. Een eeuw Nijmeegsche Mixed Hockey Club “Nijmegen” 1906-2006 [Nijmegen 2006].
 • Heijnen, Joh., Beknopt historisch overzicht van het werken en streven van het Nederlandsch Gymnastiekverbond 1868 15 maart 1918 (Den Haag 1918).
 • Kramer J.P. en N. Lommen, Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland (Meppel 1987).
 • Kuurstra, Erik (eindred.), 105 Jaar Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 308 Clubs in vogelvlucht (Utrecht 2003).
 • Overdijkink, Gerrit, Voetbalwijzer. Feitelijke gegevens over Nederlandse voetbalclubs eredivisie - eerste divisie - amateurvoetbal [Eindhoven 1976].
 • Renson, Roland, ‘De wortels van het korfbalspel – een genealogisch onderzoek’, in: Fred Troost (red.), “…En maakte ik een reis naar Zweden”. Negen beschouwingen bij 100 jaar korfbal (Bunnik 2003), p. 13-68.
 • Scholten, H.J.G.M., ‘Het loopt ongenadiglijk mat’. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen (Bilthoven 1999).
 • Stokvis, R., Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen (Deventer 1979).
 • Vreedenburgh, C. (samenstelling), 40 Jaar NLTB. Jubileum-blad van den Nederlandschen Lawn Tennis Bond (juni 1939).
 • Willems, J.J. (red.), M.H.C. 1934-1984 [Jubileumboek Maastrichtsche Hockey Club M.H.C.] (Maastricht 1984).