Databank sport

 
English | Nederlands

Aanwijzingen bij het zoeken

Het zoekformulier

Het zoekformulier biedt de mogelijkheid om te zoeken in één of meer velden die belangrijke variabelen betreffen, zoals de plaats van vestiging van de vereniging of de begindatum. Deze en andere variabelen worden toegelicht in het hoofdstuk Databank.

Zoeken in de database

Bij het zoeken wordt gezocht op letterlijk ingetikte zoektermen, inclusief lettertekens. De gebruiker moet zich realiseren dat namen van verenigingen meestal gespeld zijn zoals in de negentiende eeuw, dus met dubbel ee (vereeniging, afdeeling) en -sche. Wanneer de exacte naam niet bekend is, biedt het intikken van de eerste letters van de naam gevolgd door * vaak uitkomst. Bij alle afkortingen van bonden en clubs dienen de puntjes tussen de letters steeds ingevoerd te worden.

De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig. Men kan dus gemakshalve zoeken op  gouda, voorwaarts of noord-hollandsche voetbalbond.

U kunt op één woord zoeken, maar ook op meerdere woorden tegelijk. Wanneer de woorden tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, wordt op de letterlijke combinatie gezocht. Als u geen aanhalingstekens gebruikt, bevat de resultatenlijst alle verenigingen waarin beide woorden, ook los van elkaar, voorkomen.

Landelijke sportbonden

Wanneer u zoekt bij landelijke sportbonden, dan krijgt u een keuzelijst bij elke tak van sport aangeboden.Dit zijn achtervolgens:

Gymnastiek: K.N.G.V.; N.C.G.V., N.A.S.B.

Hockey: K.N.H.B. en N.D.H.B.

Korfbal: K.N.K.B., C.K.B. en N.A.S.B.

Schaken: K.N.S.B.

Tennis: K.N.L.T.B.

Voetbal:  K.N.V.B., R.K.F., I.V.C.B., C.N.V.B. en N.A.S.B. Dit zijn respectievelijk de landelijke neutrale, de rooms-katholieke, de protestants-christelijke en de socialistische voetbalbond.

Wanneer een club nooit in de competitie van de landelijke bond speelde, is deze club alleen terug te vinden in de onderbond of door in het geheel geen bond of onderbond in te vullen.

U kunt meerdere landelijke bonden tegelijk aanklikken.

Lokale sportbonden

Wanneer u zoekt bij lokale sportbonden, dan krijgt u eveneens een keuzelijst bij elke tak van sport aangeboden. Ook hier kunt u meerdere lokale bonden tegelijk aanklikken.

Resultaat sorteren

De tabel met resultaten is verdeeld in vijf kolommen, die de volgende variabelen bevatten: naam van de vereniging, plaats, sport, beginjaar en levensbeschouwing. De resultaten zijn te soteren op elke gewenste variabele door te klikken op de titel van de betreffende kolom. Zo kunt u de oudste verenigingen bovenaan zetten door op begindatum (dit is de datum van oprichting of van eerste vermelding) te klikken. Bij nogmaals klikken wordt gesorteerd in omgekeerde volgorde: de jongste vereniging komt dan bovenaan. Standaard staat de tabel gesorteerd op naam van de vereniging.

Resultaat downloaden

U kunt de resultaten van een zoekactie ook downloaden als excel-bestand. Hiertoe vindt u onderaan de tabel een knop. Daarbij heeft u de keus alleen de zes kolomsgewijze getoonde velden te downloaden, of alle velden die in het onderzoek zijn gebruikt.  

Informatie van een vereniging tonen

Door in de resultatenlijst te klikken op de naam van een vereniging (in de eerste kolom), komt u bij het verenigingsformulier. Hier vindt u alle verzamelde gegevens met bronvermeldingen. In het hoofdstuk De databank wordt uitgelegd welke informatie is opgenomen over de bonden en verenigingen.