Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging Olympia

Naam Gymnastiekvereeniging Olympia
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1 januari 1875 (oprichting)
Einddatum december 1927 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 17 juli 1880 no. 33; 29 mei 1891 no. 10; 12 juli 1910 no. 112
Doelstelling

De gymnastiek practisch te beoefenen (1880).

Hare leden lichamelijk te ontwikkelen en de gymnastiek uit te breiden (1910).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1880-1927, 1934)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
Verantwoording gegevens

Staatscourant 21 aug. 1880 (KB).

Staatscourant 29 juli 1891 (wijziging statuten).

Gymnasten-almanak 1897 (oprichting).

Bijvoegsel Staatscourant 25 aug. 1910 no. 198 (KB; no. 1090; verlenging).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 55 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 65.

Het Turnblad 9 jan. 1925, p. 16 (50-jarig bestaan in dec. 1924).

Oostelijk sportblad 6 dec. 1927, p. 13 (bedankt na conflict met Verbond).

Jaarverslag K.N.G.V. 1927, p. 9 (bedankt).

Het Sportblad (Haarlem) 24 sep. 1934 (hertoetreding K.N.G.V.).

Opmerkingen

De club bedankte in 1927 als lid van het K.N.G.V. uit onvrede over het financiële bondsbeleid; Oostelijk sportblad 6 dec. 1927, p. 13 (bedankbrief).