Databank sport

 
English | Nederlands

Gymnastiekvereeniging D.O.O. (Door Oefening Ontwikkeling)

Naam Gymnastiekvereeniging D.O.O. (Door Oefening Ontwikkeling)
Opmerkingen over naam Vanaf 1925 Utrechtsche gymnastiek-, athletiek- en voetbalvereeniging D.O.O.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 27 juli 1896 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 21 mei 1900 no. 120; 27 november 1925 no. 30
Doelstelling

De gymnastiek zoveel mogelijk practisch te beoefenen en uit te breiden (1900).

De lichamelijke opvoeding te bevorderen [...] door geregelde practische beoefening der gymnastiek, athletiek, voetbal en alle overige takken van sport, die tot de lichamelijke ontwikkeling behooren (1925).

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1900-1916, 1917)
Regionale bond
  • Middengewest (1916)
  • Utrechtsche Turnbond (1916)
  • Stichtsche Turnkring
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Staatscourant 10-11 juni 1900 (KB; afkorting en oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 52 en 145 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nrs. 311 en 746.

Algemeen sportblad voor Noord-Holland 24 juli 1919, p. 5 (plaats).

Algemeen sportblad Utrecht 1 nov. 1921, p. 15 (oprichting in clubbericht).

Bijvoegsel Staatscourant 11-12 dec. 1925 no. 241 (KB; no. 1130; nieuwe statuten bij verlenging).

Het Turnblad 19 aug. 1926, p. 683-684 (30-jarig bestaan).

Jaarverslag K.N.G.V. 1926, p. 9 (30-jarig bestaan).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 69 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 11 nov. 1938, p. 182 (Gymn.- en Athletiekver.).

Het Turnblad 6 jan. 1939, p. 6 (Stichtsche Turnkring).

Het Turnblad 6 juni 1941, p. 93 (plaats en Kring).

Opmerkingen

In 1921 genoemd de Utr. Gymnastiek-, Athletiek- en Voetbalvereeniging Door Oefening Ontwikkeling; Algemeen sportblad Utrecht 1 nov. 1921, p. 15.