Databank sport

 
English | Nederlands

Leonidas

Naam Leonidas
Opmerkingen over naam Vanaf 1919 Roomsch-Katholieke Sportvereeniging Leonidas. Naar heldhaftige Spartaanse koning.
Alternatieve namen
  • Swift (vóór sep. 1911)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 30 oktober 1909 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 1 juli 1916 no. 17; 26 april 1919 no. 58; 29 oktober 1938 no. 53
Doelstelling

Het beoefenen der sport onder Roomsch-Katholieke jongelieden, ten einde de lichamelijke ontwikkeling harer leden te bevorderen (1916).

 

... en tevens te zorgen, dat hunne godsdienstige belangen hierdoor niet geschaad worden (toevoeging 1919).

 

Om met bescherming en verzorging van de godsdienstig-zedelijke belangen der leden en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen de lichamelijke ontwikkeling harer leden te bevorderen (1938).

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • K.N.V.B. (1910-1920, 1923-1926, 1940)
  • R.K.F. (1920-1923, 1929-1932)
  • I.V.C.B. (1932-1940)
Regionale bond
  • Rotterdamsche Voetbalbond (1910-1929)
  • D.H.V.B. (1919-1922, 1929-1940)
  • Afdeling Rotterdam (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 159.

Het Centrum 14 sep. 1910, p. 5 (Swift Rotterdam afwezig bij oprichting R.K.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 23 aug. 1910, p. 6 (toetreding Swift in R.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 29 aug. 1911, p. 3 (toetreding Swift in N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1911-1912 (Swift te Rotterdam).

O.M. van den N.V.B. 12 sep. 1911, p. 3 (registratie naamswijziging).

O.M. van den N.V.B. 13 feb. 1912, p. 3 (registratie clubnaam voor N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1912-1913 (Leonidas).

Bijvoegsel Staatscourant 14 sep. 1916 no. 216 (KB; no. 1366; oprichting R.K.V.V. Leonidas).

Bijvoegsel Staatscourant 13 juni 1919 no. 133 (KB; no. 1974; wijziging statuten).

Jaarverslag N.V.B. 1919-1920, p. 66 (Leonidas in West 3B).

Ons sportblad 25 aug. 1920 (toetreding Swift Rotterdam in D.H.V.B.).

Sportkroniek 15 sep. 1920, p. 203 (terugtrekking uit N.V.B.).

Het Centrum 24 sep. 1920, p. 2 (Leonidas in R.K.N.V.B. 2 G).

Adreslijst R.V.B. 1921-1922.

Sport illustratie 3 mei 1922, p. 273 (foto 12½ jarig bestaan).

Sportkroniek 20 sep. 1923, p. 1328 (toelating N.V.B.).

Adreslijst N.V.B. 1923-1924 (oprichting).

Sportkroniek 29 sep. 1924, p. 1171 (Leonidas opnieuw ingedeeld in N.V.B.).

Sportkroniek 14 juni 1926, p. 731 (bedankt voor N.V.B.).

Sport illustratie 3 sep. 1929, p. 962 (aanwezig bij oprichting D.H.V.B. en royement 1922).

Sport illustratie 19 nov. 1929, p. 1308 (toetreding D.H.V.B.).

Sportkroniek 21 nov. 1929, p. 1548 (terugtrekking uit N.V.B.).

Sport illustratie 26 nov. 1929, p. 1319 en 1333 (nieuw in R.K.F.).

O.M. van den R.V.B. 2 dec. 1929, p. 4 (terugtrekking uit Bondsverband).

Adresboek K.N.V.B. 1930-1931 (doorgehaald).

Sportkroniek 10 nov. 1930, p. 1445 (geheel teruggetrokken uit K.N.V.B.).

Sport illustratie 26 juli 1932, p. 730 (eindstand R.K.F. 1 E).

Sport illustratie 6 sep. 1932, p. 826 (indeling I.V.C.B.).

Sport illustratie 11 sep. 1934, p. 1046 (indeling reserves Zuid).

Sport illustratie 30 okt. 1934, p. 1253 (25-jarig bestaan).

Sport illustratie 27 juli 1937, p. 943 (registratie clubnaam R.K.F. voor D.H.V.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 9-10 dec. 1938 no. 239 (KB; no. 986; oprichting).

Sport illustratie 14 nov. 1939, p. 1314-1316 (30-jarig bestaan).

Sport illustratie 6 aug. 1940, p. 577 (eindstand I.V.C.B. West 2).

O.M. van de Onderafd. Rotterdam 2 sep. 1940 (aanvulling adreslijst).

Sportkroniek 5 sep. 1940, p. 592 (toetreding N.V.B.).

Adresboek N.V.B. 1940-1941 (oprichting).

Adresboek N.V.B. onderafd. Rotterdam 1940-1941 (geen nadere gegevens).

Adresboek N.V.B. afd. Rotterdam 1941-1942 (oprichting).

Opmerkingen

Leonidas werd geregistreerd als 7 - 1912.

 

De statuten van 1916 noemden als middel o.a. het beoefenen van voetbal, atletiek "en andere geoorloofde spelen".

 

In de statuten van 1919 werd de R.K.V.V. Leonidas omgezet in de R.K.S.V. Leonidas.

 

Genoemd als "de Roomsch-Katholieke vereeniging Leonidas te Rotterdam" in Sportkroniek 15 okt. 1919, p. 283.

 

Leonidas werd in 1922 geroyeerd, omdat de club in strijd met eerdere afspraken elftallen in de neutrale bond liet indelen; Sport illustratie 3 sep. 1929, p. 962.