Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke sport- en toneelvereeniging D.E.S.T.O.

Naam Christelijke sport- en toneelvereeniging D.E.S.T.O.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 september 1928 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Korfbal
Landelijke bond
  • C.K.B. (1934)
Regionale bond
  • Gooische en Utrechtsche Korfbalbond (1931-1934)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Officiële adreslijsten N.K.B. 1931-1932 (G.E.K.B.).

Lichaamsoefening 26 jan. 1933, p. 41 (niet bij oprichtingsvergadering Distr. Utrecht).

Lichaamsoefening 23 nov. 1933, p. 541 (bij oprichting Distr. Utrecht).

Lichaamsoefening 11 jan. 1934, p. 18 (toetreding buitengewoon lid C.K.B.).

Korfbal revue 1 mei 1934, p. 8 (bedankt in G.U.K.B. na toetreding C.K.B.).

Lichaamsoefening 7 feb. 1935, p. 65 (gewoon lid per 1 mrt. 1935).

Opmerkingen

Beloofde in jan. 1933 dat zij in juni 1933 zou toetreden tot het district Utrecht; Lichaamsoefening 26 jan. 1933, p. 41.