Databank sport

 
English | Nederlands

's-Gravenhaagsche Football Club

Naam 's-Gravenhaagsche Football Club
Opmerkingen over naam Ook als Haagsche Football Club.
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum oktober 1888 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Nederlandsche Sport 7 okt. 1888, p. 11 (oprichting).

Nederlandsche Sport 22 dec. 1888, p. 7 (wedstrijd tegen Amst. Football Club R.A.P.).

Het Sportblad 4 apr. 1902, p. 17 (clubhistorie).

Opmerkingen

De club bestond uit leden van de Haagsche Cricket Club en de Haagsche Cricket Olympia, maar stond ook open voor buitenstaanders. Het bestuur werd gevormd door C. Nolet, W.J. Paramor en H.S. Isbrücker; Nederlandsche Sport 7 okt. 1888, p. 11.

 

In dec. 1888 worden deze drie namen genoemd in de Haagsche Football Club die tegen R.A.P. speelt; Nederlandsche Sport 22 dec. 1888, p. 7.

Wijziging statuten van de 's Gravenhaagsche Cricket- en Football-Club bij KB 4 jan. 1905 no. 4; Bijvoegsel Staatscourant 26 jan. 1905 no. 22 (KB; no. 78).