Databank sport

 
English | Nederlands

P.V.C. (Patronaats Voetbal Club)

Naam P.V.C. (Patronaats Voetbal Club)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 15 juni 1915 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • R.K.F. (1917-1932)
  • K.N.V.B. (1932-1940)
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1916-1932)
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1932-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Ons sportblad 1 aug. 1917, p. 629 (lid R.K.U.V.B.).

O.M. van den N.V.B. 23 okt. 1917, p. 1 (registratie clubnaam; R.K.F.).

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (R.K.U.V.B.; plaats en toetreding).

Ons sportblad 8 okt. 1919 (plaats; R.K.U.V.B.).

Ons sportblad 22 sep. 1920 (adreslijst R.K.U.V.B.).

Het Centrum 24 sep. 1920, p. 2 (P.V.C. in R.K.F.).

Sport illustratie 12 jan. 1921, p. 22 (plaats; R.K.F.).

Sport illustratie 15 feb. 1922, p. 101 (foto's).

Sport illustratie 11 mei 1926, p. 301 (registratie clubnaam voor R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 29 mrt. 1932, p. 330 (overgang naar neutrale Bond).

Sport illustratie 26 apr. 1932, p. 443 (voorlopige schorsing R.K.U.V.B.).

Sportkroniek 13 juni 1932, p. 701 (toelating in 4e klasse K.N.V.B.).

Sport illustratie 14 juni 1932, p. 587-589, 598 en 604 (commentaar op overgang).

Sportleven 23 aug. 1932, p. 335 (toetreding in U.P.V.B.).

Sportleven 6 sep. 1932, p. 356 (idem).

Sportkroniek 5 sep. 1932, p. 993 (toelating K.N.V.B.).

Adresboek K.N.V.B. 1932-1933 (oprichting 22-1-1915).

Adreslijst U.P.V.B. 1932-1933.

Adresboek K.N.V.B. 1933-1934 (met verbetering 22-6-1915).

Adreslijst U.P.V.B. 1937-1938.

Adresboek K.N.V.B. 1939-1940 (22-6-1915).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting 22-6-1915).

Opmerkingen

P.V.C. was geregistreerd als 43 - 1917.

 

In mrt. 1932 besloot P.V.C. om met het eerste en tweede elftal in de K.N.V.B. te gaan spelen en de overige teams in de R.K.U.V.B. te houden; Sport illustratie 15 mrt. 1932, p. 285.

 

Besloot in juni 1932 met 34 stemmen voor, 10 tegen en 2 blanco naar neutraal verband over te gaan; Sport illustratie 7 juni 1932, p. 571.

 

De club kwam voort uit de St. Antoniusparochie. Kreeg in 1934 problemen met het bestuur van de K.N.V.B. door bepaling in clubstatuten, dat alleen katholieken lid konden zijn; Sport illustratie 19 juni 1934, p. 696.

 

De club komt in Adreslijsten U.P.V.B. vóór 1932 niet voor, omdat zij voordien uitkwam in de R.K.F.; Sportkroniek 13 juni 1932, p. 701.