Databank sport

 
English | Nederlands

Ajax

Naam Ajax
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 1918 (eerste vermelding)
Einddatum (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.L.V.B. (1918)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (R.K.L.V.B.; plaats en toetreding).