Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche Lawn Tennis Club

Naam Utrechtsche Lawn Tennis Club
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1917 (eerste vermelding)
Einddatum 1930 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Utrecht
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 26 mrt. 1918, p. 609.

Sportkroniek 19 mrt. 1919, p. 661 (bondslid).

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927, 1929 en 1930.

Opmerkingen

De club werd in 1917 bondslid blijkens jaarverslag van de N.L.T.B. over 1917; Sportkroniek 26 mrt. 1918, p. 609.

Niet genoemd in 1918-1927 en 1931 en later.