Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke gymnastiekvereeniging Ontspanning Door Inspanning

Naam Christelijke gymnastiekvereeniging Ontspanning Door Inspanning
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 22 januari 1919 (oprichting)
Einddatum 1922 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 5 januari 1922 no. 69
Doelstelling

De bevordering van den lichamelijken welstand der leden, zijnde een eisch van Gods Woord; en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 21 feb. 1922 no. 37 (KB; no. 409; oprichting).