Databank sport

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Mixed Hockey- en Tennisclub De IJsvogels

Naam Amsterdamsche Mixed Hockey- en Tennisclub De IJsvogels
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 30 januari 1938 (oprichting)
Einddatum 1952 (opheffing)
Koninklijk Besluit 31 mei 1939 no. 134
Doelstelling

Het hockey- en lawntennisspel te beoefenen en te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Hockey
Tennis
Landelijke bond
  • K.N.H.B. (1938)
  • N.D.H.B. (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Hockey Sport 21 juli 1938, p. 2 (aanmelding A.M.H. en T.C.).

Oostelijk sportblad 30 aug. 1938, p. 3 (toetreding K.N.H.B.).

Hockey Sport 22 sep. 1938, p. 2 (toetreding candidaat-lid K.N.H.B.).

Bijvoegsel Staatscourant 14-15 juli 1939 no. 136 (KB; no. 615; oprichting).

Adressenlijst N.D.H.B. 1940.

Adressenlijst N.H.B. 1943-1944 (A.M.H en T.C.).

Lustrumboek V.V.V. 1902-1992, p. 12 en 22 (oprichting).

105 Jaar KNHB (2003), p. 17 (fusie met A.H.M. tot Randwijk).

Opmerkingen

Ontstond op initiatief van oud-leden van A.M.V.J. en in derde klasse geplaatst; Hockey Sport 29 sep. 1938, p. 6.