Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche Lawn Tennis Club H.O.E.D. (Hoog Ons Edel Doel)

Naam Utrechtsche Lawn Tennis Club H.O.E.D. (Hoog Ons Edel Doel)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1 februari 1917 (oprichting)
Einddatum 1931 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 2 oktober 1919 no. 52
Doelstelling

Het beoefenen van de lawntennissport.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • Westelijk District
  • District Utrecht
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 4 nov. 1919 no. 234 (KB; no. 3745; afkorting en oprichting).

Sportkroniek 7 jan. 1920, p. 565 (voorgesteld als lid).

Lawn Tennis en Golf 9 apr. 1924, p. 17.

Jaarboekje van den N.L.T.B. 1927 en 1931.

Opmerkingen

Niet genoemd in 1929-1930 en 1933 en later.