Databank sport

 
English | Nederlands

Utrechtsche Stichting voor Lichamelijke Oefening

Naam Utrechtsche Stichting voor Lichamelijke Oefening
Alternatieve namen
  • Gemeentelijke Commissie voor Lichamelijke Opvoeding (Jaarboekje van den N.L.T.B. 1934-1937)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1931 (eerste vermelding)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Tennis
Landelijke bond
  • K.N.L.T.B.
Regionale bond
  • District Utrecht
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens Jaarboekje van den  N.L.T.B. 1931, 1933 en 1939.
Opmerkingen In 1931 abusievelijk (?) Lich. Opv.