Databank sport

 
English | Nederlands

D.I.O.S.

Naam D.I.O.S.
Opmerkingen over naam In 1918 voluit R.K. Voetbal Vereenging Door Wilskracht Sterk.
Alternatieve namen
  • D.W.S. (vóór okt. 1918)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 20 oktober 1915 (oprichting)
Einddatum maart 1923 (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 6 september 1918 no. 87
Doelstelling

Om met bescherming en verzorging der godsdienstig zedelijke belangen harer leden de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder onder Roomsch-Katholieken te bevorderen.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • R.K.U.V.B. (1916)
Levensbeschouwing Rooms-katholiek
Verantwoording gegevens

Ons sportblad 1 aug. 1917, p. 629 (D.W.S. lid R.K.U.V.B.).

Jaarboekje R.K.F. 1918-1919 (D.W.S. Utrecht in R.K.U.V.B.; toetreding).

O.M. van den N.V.B. 1 okt. 1918, p. 1 (registratie naamswijziging; R.K.F.).

Bijvoegsel Staatscourant 6 mrt. 1919 no. 55 (KB; no. 376; afkorting D.W.S.).

Ons sportblad 8 okt. 1919 (D.W.S. Utrecht in R.K.U.V.B.).

Ons sportblad 22 sep. 1920 (idem in adreslijst R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 26 jan. 1921, p. 64 (D.W.S. Utrecht in R.K.U.V.B.).

Sport illustratie 10 jan. 1923, p. 22 (naamswijziging in R.K.U.V.B.).

Sportkroniek 1 mrt. 1923, p. 294 (plaats; R.K.U.V.B).

Opmerkingen

D.I.O.S. was geregistreerd als 40 - 1918.

In statuten van 1918 geen oprichtingsdatum en aangegaan voor 29 jaar vanaf 20 okt. 1915.

 

Sportkroniek 23 jan. 1941, p. 58 met verval D.I.O.S. te Utrecht (40 - 1918; Onderafd. Utrecht) door ontbinding.