Databank sport

 
English | Nederlands

V.V.J. (zaterdag)

Naam V.V.J. (zaterdag)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 3 juli 1939 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1937)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 106.

Sportkroniek 1 dec. 1932, p. 1397 (registratie clubnaam Jaffa in Utr. Kant. V.B.).

Sportkroniek 13 jan. 1936, p. 59 (U.K.V.B.-U.P.V.B.).

Sportkroniek 14 juni 1937, p. 735 (registratie clubnaam Jaffa; U.K.V.B.).

Sportkroniek 25 apr. 1940, p. 342 (registratie naamswijziging; U.P.V.B.).

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting V.V.J.; zaterdag).

Jaarverslag N.V.B. afd. Utrecht 1940-1941, p. 22 (V.V.J. kampioen zaterdag 1 B).

Opmerkingen

Jaffa was geregistreerd als 96 - 1932.

 

Jaffa was geregistreerd als 47 - 1937; Sportkroniek 25 apr. 1940, p. 342 (verval clubnaam door naamsverandering; U.P.V.B.).

 

V.V.J. was geregistreerd als 34 - 1940.

 

Jaffa was geregistreerd als 26 - 1941 (geen verwijzing naar eerdere naam).