Databank sport

 
English | Nederlands

V.S.K.

Naam V.S.K.
Alternatieve namen
  • V.V.U. (vóór feb. 1937)
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 19 april 1934 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1935-1940)
  • Afdeling Utrecht (1940)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarverslag U.P.V.B. 1935-1936, p. 12 (toetreding V.V.U. te Utrecht).

Adreslijst U.P.V.B. 1936-1937 (met nieuwe clubnaam bijgeschreven).

Sportkroniek 18 feb. 1937, p. 223 (registratie naamswijziging; U.P.V.B.).

Jaarverslag U.P.V.B. 1936-1937, p. 10 (naamswijziging).

Adreslijst U.P.V.B. 1938-1939.

Adreslijst N.V.B. onderafd. Utrecht 1940-1941 (oprichting).

Opmerkingen

V.S.K. was geregistreerd als 14 - 1937.