Databank sport

 
English | Nederlands

Genisten Voetbalvereeniging T.H.O.R.

Naam Genisten Voetbalvereeniging T.H.O.R.
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum mei 1902 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Utrechtsche Provinciale Voetbalbond (1902-1903)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Het Sportblad 2 mei 1902, p. 19 (Genisten V.V. T.H.O.R. te Utrecht).

Voetbal-almanak 1902-1903, p. 79 (U.P.V.B.).

Het Sportblad 5 dec. 1902, p. 38 (Genie V.V. T.H.O.R. te Utrecht).

Jaarboekje U.P.V.B. 1914-1915, p. 63 ("een club van het korps genietroepen").